Polish languagepl English languageen

Produkty    - MieszalnikiMieszalnik jest urządzeniem przeznaczonym jest do prowadzenia procesów technologicznych, podczas których wymagane jest mieszanie oraz grzanie i oziębianie produktu.

Mieszalnik zbudowany jest w formie zbiornika o kształcie pionowego walca.

Na górę mieszalnika składają się dwie półpokrywy, zaś dół stanowi dno płaskie, pochylone w stronę otworu wylotowego. Mieszalnik osadzony jest na czterech nogach, zakończonych gwintowanymi końcówkami ze stali nierdzewnej, które służą do regulacji ustawienia poziomu mieszalnika.

Ze względu na budowę wyróżniamy mieszalniki:

Podstawowym elementem wyposażenia mieszalnika jest mieszadło wraz z motoreduktorem. W zależności od potrzeb Klienta w skład wyposażenia mieszalnika mogą również wchodzić:

  • izolacja
  • wskaźnik poziomu
  • króćce przyłączeniowe
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
  • włazy boczne i górne
  • drabiny obsługowe

Mieszalniki w całości wykonane są z blachy kwasoodpornej.

Produkujemy mieszalniki o maksymalnej pojemności 50.000 litrów.


Mieszalniki
RodzajePrzeznaczenie
Mieszalniki jednopłaszczowe (nieizolowane)procesowo-technologiczne - przeznaczne do prowadzenia procesów obróbki surowca w przemyśle spożywczym, chemicznym lub farmaceutycznym
Mieszalniki dwupłaszczowe (izolowane)
Mieszalniki trójpłaszczowe (izolowane z płaszczem grzewczym lub chłodzącym)