Polish languagepl English languageen

Produkty    - Mieszalniki   - Mieszalniki dwupłaszczowe


Mieszalniki dwupłaszczowe

Mieszalnik dwupłaszczowy zbudowany jest w formie pionowego walca. Konstrukcja mieszalnika wsparta jest na czterech nogach.
Zasadniczymi zespołami jednopłaszczowego mieszalnika są:

  • zbiornik wewnętrzny (płaszcz wewnętrzny)
  • płaszcz izolacyjny
  • zespół napędu mieszadła.

Zbiornik wewnętrzny wykonany jest z blachy kwasoodpornej, posiada kształt pionowego walca zakończonego od góry pokrywą, a od dołu dnem. Pokrywę górną mogą stanowić:

  • dennica stożkowa
  • jedna półpokrywa
  • dwie półpokrywy
  • pokrywa z włazem

Dno mieszalnika może mieć postać:

  • dennicy płaskiej, pochylonej w stronę otworu wylotowego
  • dennicy stożkowej

Do płaszcza i dna zbiornika wewnętrznego przyspawane są cztery nogi, posiadające wykręcane końcówki, umożliwiające wypoziomowanie mieszalnika.

Na płaszcz izolacyjny składa się izolacja z wełny mineralnej bądź pianki poliuretanowej. Od zewnątrz izolacja osłonięta jest płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy kwasoodpornej.

Zespół napędowy składa się z motoreduktora, falownika i mieszadła. W zależności od rodzaju medium oraz potrzeb Klienta stosowane są mieszadła śmigłowe lub ramowe. Dzięki zastosowaniu falownika można uzyskać płynna regulację obrotów mieszadła.

Wszystkie elementy mieszalnika wykonane są ze stali nierdzewnej.


PowrótMieszalniki trójpłaszczowe