Polish languagepl English languageen

O FIRMIE    - Projekty UnijneProjekty unijne


Firma Metal Process zrealizowała projekt „Modyfikacje wzornicze elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

Celem projektu było przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Całkowita wartość projektu: 98 400,00 zł,
Udział Unii Europejskiej: 68 000,00 zł.
Projekt realizowany w okresie 15.07.2016 do 13.12.2016 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOProjekty unijne


Firma Metal Process Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wirofluidyzacyjnego mieszania produktów sypkich” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny”).

Celem projektu było opracowanie technologii oraz budowa urządzenia do mieszania produktów sypkich.

Całkowita wartość projektu: 1 605 800,00 zł,
Udział Unii Europejskiej: 963 480,00 zł.
Projekt realizowany w okresie 01.01.2012 do 30.06.2013 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOProjekty unijne


Firma Metal Process Sp. z o.o. (dawniej PPHU Mleczmasz Sp. z o.o.) zrealizowała projekt pt.: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę P.P.H.U MLECZMASZ Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”).

Całkowita wartość projektu: 150 345,76 zł,
Udział Unii Europejskiej: 75 172,88 zł.
Projekt realizowany w okresie od 01.05.2012 do 31.12.2013 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOProjekty unijne


Firma Metal Process Sp. z o.o. (dawniej PPHU Mleczmasz Sp. z o.o.) zrealizowała „Zakup sterowanej numerycznie linii technologicznej do cięcia precyzyjnego dla spółki Mleczmasz w Rzeszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Działanie 1.1 Schemat B.

Całkowita wartość projektu: 1 611 300,00 zł,
Udział Unii Europejskiej: 612 425,00 zł,
Udział Budżetu Państwa: 108 075,00 zł.
Projekt realizowany w okresie od 01.01.2013 r do 15.12.2013 r.

www.podkarpackie.pl