Polish languagepl English languageen

Park Maszyn


Stawiamy na rozwój i od wielu lat systematycznie modernizujemy park maszynowy.

W 2007 roku firma PPHU Mleczmasz Sp. z o.o. (obecne Metal Process Sp. z o.o.) rozpoczęła cykl inwestycji, którego celem jest zakup nowych maszyn i urządzeń.

Zakupiono m.in:

W 2012 firma PPHU Mleczmasz Sp. z o.o. (obecne Metal Process Sp. z o.o.) rozpoczęła projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej tehnologii wirofluidyzacyjnego mieszania produktów sypkich", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt technologiczny. Projekt realizowano w okresie 01.01.2012 do 30.06.2013 r.


W ramach projektu zakupiono:

W grudniu 2013 r. firma zakończyła projekt: "Zakup sterowanej numerycznie linii technologicznej do cięcia precyzyjnego dla spółki Metal Process w Rzeszowie" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 r. Działanie 1.1 Schemat B. W ramach projektu zakupiono: