Polish languagepl English languageen

Produkty    - Mieszalniki   - Mieszalniki trójpłaszczowe


Mieszalniki trójpłaszczowe

Mieszalnik trójpłaszczowy zbudowany jest w formie pionowego walca. Konstrukcja mieszalnika wsparta jest na czterech nogach.
Zasadniczymi zespołami jednopłaszczowego mieszalnika są:

  • zbiornik wewnętrzny (płaszcz wewnętrzny)
  • płaszcz grzewczy
  • płaszcz izolacyjny
  • zespół napędu mieszadła.

Zbiornik wewnętrzny wykonany jest z blachy kwasoodpornej, posiada kształt pionowego walca zakończonego od góry pokrywą, a od dołu dnem. Pokrywę górną mogą stanowić:

  • dennica stożkowa
  • jedna półpokrywa
  • dwie półpokrywy
  • pokrywa z włazem

Dno mieszalnika może mieć postać:

  • dennicy płaskiej, pochylonej w stronę otworu wylotowego
  • dennicy stożkowej

Płaszcz grzewczy wykonany jest z blachy kwasoodpornej. Zbudowany jest w kształcie walca, zakończonego od dołu dnem (płaskie lub stożkowe). Górna krawędź płaszcza przyspawana jest do pierścienia nośnego, tworząc przestrzeń grzewczą. Płaszcz grzewczy stanowi zarazem konstrukcję nośną mieszalnika. Do dna płaszcza grzewczego przyspawane są cztery nogi, posiadające wykręcane końcówki, umożliwiające wypoziomowanie mieszalnika.

Na płaszcz izolacyjny składa się izolacja z wełny mineralnej bądź pianki poliuretanowej. Od zewnątrz izolacja osłonięta jest płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy kwasoodpornej.

Zespół napędowy składa się z motoreduktora, falownika i mieszadła. W zależności od rodzaju medium oraz potrzeb Klienta stosowane są mieszadła śmigłowe lub ramowe. Dzięki zastosowaniu falownika można uzyskać płynna regulację obrotów mieszadła.

Wszystkie elementy mieszalnika wykonane są ze stali nierdzewnej.


Powrót