Polish languagepl English languageen

O FIRMIE    - Polityka jakości


Polityka Jakości

Metal Process Sp. z o.o. świadomy wpływu działalności zakładu na zadowolenie klientów poprzez dostarczenie wyrobów i usług o najwyzszym poziomie jakości, zaprojektowanych, wytworzonych, dostarczonych i zamontowanych przez firmę u użytkownika stosuje

System Zarządzania Jakością wg. normy PN-EN ISO 9001:2009

Nadrzędnym celem firmy jest dostarczenie usług projektowania i produkcji sprawnych konstrukcji stalowych oraz zbiorników i mieszalników ciśneniowych i bezciśnieniowych, jako producent o jakości zadowalającej najbardziej wymagających klientów. Staramy się to osiągnąć poprzez sprawne i efektywne zarządzanie firmą oraz spełnianie wymogów jakościowych na każdym etapie procesu produkcji.

Najwyższe Kierownictwo Metal Process Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji Polityki Jakości dla zagwarantowania efektywności systemu zarządzania jakością, poprzez zarządzanie tym systemem, dokonywanie jego okresowych ocen oraz jego ciągłego doskonalenia celem uzyskania zasobów finansowych umożliwiających ciągły rozwój infrastruktury i podnoszenia kwalifikacji personelu.