Polish languagepl English languageen

Produkty    - Mieszalniki   - Mieszalniki jednopłaszczowe


Mieszalniki jednopłaszczowe

Mieszalnik jednopłaszczowy zbudowany jest w formie pionowego walca. Konstrukcja mieszalnika wsparta jest na czterech nogach.
Zasadniczymi zespołami jednopłaszczowego mieszalnika są:

  • zbiornik wewnętrzny (płaszcz wewnętrzny)
  • zespół napędu mieszadła.

Zbiornik wewnętrzny wykonany jest z blachy kwasoodpornej, posiada kształt pionowego walca zakończonego od góry pokrywą, a od dołu dnem. Pokrywę górną mogą stanowić:

  • dennica stożkowa
  • jedna półpokrywa
  • dwie półpokrywy
  • pokrywa z włazem

Dno mieszalnika może mieć postać:

  • dennicy płaskiej, pochylonej w stronę otworu wylotowego
  • dennicy stożkowej

Do płaszcza i dna zbiornika wewnętrznego przyspawane są cztery nogi, posiadające wykręcane końcówki, umożliwiające wypoziomowanie mieszalnika.

Zespół napędowy składa się z motoreduktora, falownika i mieszadła. W zależności od rodzaju medium oraz potrzeb Klienta stosowane są mieszadła śmigłowe lub ramowe. Dzięki zastosowaniu falownika można uzyskać płynna regulację obrotów mieszadła.

Wszystkie elementy mieszalnika wykonane są ze stali nierdzewnej.

Mieszalniki jednopłaszczowe nie posiadają izolacji, stąd też nazywane są również mieszalnikami nieizolowanymi.


PowrótMieszalniki dwupłaszczowe