Polish languagepl English languageen

Certyfikaty   Certyfikaty


Metal Process Sp. z o.o.Świadectwo uznania wydane przez Polski Rejestr Statków w zakresie wykonywania i remontów kontenerów przez spajanie procesami 135 i 141
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat nr TNP-HPO-C-0128-2018-001 wg AD 2000-Merkblatt HPO w zakresie produkcji zbiorników ciśnieniowych

Wydany przez TÜV Nord
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat nr TNP-ZA3-C-0127-2018-001 wg normy PN-EN 13445-4:2014-11 w zakresie produkcji zbiorników ciśnieniowych

Wydany przez TÜV Nord
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015

Wydany przez SGS System Certification
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji w zakresie elementów konstrukcji nośnych oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC 3 wg normy PN-EN 1090-2 + A1:2012

Wydany przez TÜV NORD
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat wymagań jakości w spawalnictwie na podstawie normy PN-EN ISO 3834-2:2007

Wydany przez TÜV NORD
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009

Wydany przez TÜV NORD
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg. normy EN 1090-1:2009+A1:2011 dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli

Wydany przez TÜV NORD
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat Produkcja wg dyrektywy 97/23/WE - zbiorniki ciśnieniowe

Wydany przez TÜV Nord
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat wg AD 2000 – Merkblatt HPO - zbiorniki ciśnieniowe

Wydany przez TÜV Nord
Metal Process Sp. z o.o.Certyfikat wg normy DIN EN ISO 3834-3 w zakresie zbiorników ciśnieniowych

Wydany przez TÜV Nord
Metal Process Sp. z o.o.Atest Higieniczny - Zbiornik ze stali węglowej na wodę przeznaczoną do spożycia

Wydany przez Narodowy Instytu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny