Polish languagepl English languageen

ABOUT US    - EU ProjectsProjekty unijne

Firma Metal Process zrealizowała projekt „Modyfikacje wzornicze elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

Celem projektu było przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Całkowita wartość projektu: 98 400,00 zł,
Udział Unii Europejskiej: 68 000,00 zł.
Projekt realizowany w okresie 15.07.2016 do 13.12.2016 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOProjekty unijne


The company Metal Process Sp. z o.o. carried out the project under the name: "Implementing an innovative technology of vibro-fluidization mixing of loose products” under the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 (Measure 4.3 "Technological Loan”).

The aim of the product was to develop the technology and construct the device for mixing loose products.

Total project value: PLN 1 605 800,00,
EU contribution: PLN 963 480,00.
The project carried out in the period from 1 Jan 2012 to 30 June 2013

THE PROJECT IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDProjekty unijne


The company Metal Process Sp. z o.o. (the former PPHU Mleczmasz Sp. z o.o.) carried out the project under the name: "Implementing Export Development Plan by the company P.P.H.U MLECZMASZ Sp. z o.o.” under the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 (Measure 6.1 "Passport to Exports”).

Total project value:PLN 150 345,76,
EU contribution: PLN 75 172,88.
The project carried out in the period from 1 May 2012 to 31 Dec 2013

THE PROJECT IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDProjekty unijne


The company Metal Process Sp. z o.o. (the former PPHU Mleczmasz Sp. z o.o.) completed "The Purchase of numerically controlled process line for precise cutting for the company Mleczmasz in Rzeszow” co-financed from the EU funds and the State budget under the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Voivodeship for the years 2007 – 2013. Measure 1.1 Scheme B.

Total project value:PLN 1 611 300,00,
EU contribution: PLN 612 425,00,
State budget contribution: PLN 108 075,00.
The project carried out in the period from 1 Jan 2013 to 15 Dec 2013.

www.podkarpackie.pl